Mail-Institut - Foto Art

Vaya al Contenido
Aquestes descàrregues són exclusivament per als alumnes del 2n de batxillerat de l'Institut de Llavaneres i els seus professors.
Estas descargas son exclusivamente para los alumnos del 2º de bachillerato del Institut de Llavaneres y sus profesores.

Les dades recollides es guarden durant el temps que duraran les descàrregues, després s'entregaran a l'Institut de Llavaneres i seran destruïts.
Los datos recogidos se guardan durante el tiempo que durarán las descargas, después se entregaran al Institut de Llavaneres y serán destruidos.


Foto Art no es fa responsable de l'ús que se li donin a les fotos descarregades, simplement facilita el tipus de distribució.
Foto Art no se hace responsable del uso que se le den a las fotos descargadas, simplemente facilita el tipo de distribución.
22/01/2020
Regreso al contenido