Mail-Tempo - Foto Art

Vaya al Contenido
Aquestes descàrregues són exclusivament per als alumnes de l'Escola de Ball Tempo, C.B. i els seus professors.
Aquestes descàrregues són exclusivament per als alumnes o tutors legals de l'Escola de Ball Tempo, C.B. i els seus professors.

Les dades recollides es guarden durant el temps que duraran les descàrregues, després s'entregaran a l'Escola de Ball Tempo, C.B. i seran destruïts
Los datos recogidos se guardan durante el tiempo que durarán las descargas, después se entregaran a la Escuela de Baile Tempo, C.B. y serán destruidos.


Foto Art no es fa responsable de l'ús que se li donin a les fotos descarregades, simplement facilita el tipus de distribució.
Foto Art no se hace responsable del uso que se le den a las fotos descargadas, simplemente facilita el tipo de distribución.
24/09/2021
© 2021 - Diseño Foto Art
Regreso al contenido